Câu 1-100

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2987 | Cật nhập lần cuối: 6/26/2013 4:51:13 PM | RSS

500 CÂU ĐỐ VUI KINH THÁNH

(Sưu tầm)

CỰU ƯỚC

1. Cuốn sách đầu tiên trong bộ Thánh Kinh là sách nào?

a. Tin Mừng Mát-thêu

b. Sáng thế

c. Đệ nhị luật

d. Xuất hành

Ø b /

2. Thiên Chúa sáng tạo cái gì vào ngày thứ hai?

a ánh sáng

b sinh vật dươi biển và chim chóc

c bầu trời

d mặt trời, mặt trăng và các vì sao

Ø c / St 1,6-8

3. Thiên Chúa tạo dựng cái gì vào ngày thứ tư?

a thảo mộc và cây cối

b sinh vật dưới biển

c mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao

Ø c / St 1,14-19

4. Thiên Chúa đã tạo dựng cái gì vào ngày thứ năm?

a các sinh vật dưới biển và chim trời

b thú vật sống trên đất

c người nam và người nữ

d thảo mộc và cây cối

Ø a / St 1,20-23

5. Thiên Chúa tạo dựng người đàn bà đầu tiên từ cái gì?

a từ một con khỉ

b từ bụi đất

c từ chiếc xương sườn của ông A-đam

Ø c / St 2,21-22

6. Ông A-đam đã ăn trái cấm trước bà E-và.

a đúng

b sai

Ø b / St 3,6

7. Thiên Chúa đã trừng phạt con rắn thế nào vì tội dụ dỗ ông A-đam và bà E-và ăn quả cấm?

a phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời

b bị đuổi ra khỏi vườn

c bị đập nát đầu

Ø a / St 3,14

8. Người nữ đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng tên là gì?

a Đê-li-la

b Rê-bê-ca

c E-và

d Đề-bô-ra

Ø c / St 3,20

9. Ai may quần áo cho ông A-đam và bà E-và?

a Thiên Chúa

b bà E-và

c ông A-đam

Ø a / St 3,21

10. Theo sách Sáng thế, “Người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm …………, để canh giữ đường đến cây trường sinh”.

a sắc nhọn

b sáng lóe

c dài 9 tấc

Ø b / St 3,24

11. Thiên Chúa đã trừng phạt ông A-đam và bà E-và ở đâu sau khi Người trục xuất họ khỏi vườn Ê-đen?

a phía bắc vườn Ê-đen

b phía đông vườn Ê-đen

c phía tây vườn Ê-đen

d phía nam vườn Ê-đen

Ø b / St 3,24

12. A-ben là anh của Ca-in.

a đúng

b sai

Ø b / St 4,1-2

13. Theo Thánh Kinh, vụ giết người xảy ra lần đầu tiên là vụ nào?

a Đa-vít giết U-ri-a

b Áp-sa-lôm giết Am-môn

c Ca-in giết A-ben

d Mô-sê giết một người Ai-cập

Ø c / St 4,8

14. “Con là người giữ em con hay sao ?”. Ca-in đã trả lời với Chúa.

a đúng

b sai

Ø a / St 4,9

15. Ca-in đã ở đâu sau cái chết của A-ben?

a tại xứ Nốt

b tại xứ Ca-na-an

c tại Ê-đom

d

Ø a / St 4,16

16. Con cháu ông Nô-ê vừa xây tháp Ba-ben xong thì cơn Hồng thủy ập đến.

a đúng

b sai

Ø b / St 6 – 11

17. Khi cơn Hồng thủy đến, trong tàu ông Nô-ê có bao nhiêu người?

a 5

b 8

c 7

d 9

Ø b / St 7,13

18. Làm sao ông Nô-ê biết là nước đã rút trên mặt đất?

a con quạ bay đi và không trở về

b gà trong tàu gáy dồn dập

c con bồ câu mà ông thả ra mang về một nhành là ô-liu tươi

Ø c / St 8,11

19. Theo sách Sáng thế, ai là người thứ nhất trồng nho?

a ông Nô-ê

b ông A-ben

c ông Kham

d ông Ca-na-an

Ø a / St 9,20

20. Theo sách Sáng thế, ai là người anh hùng đầu tiên trên mặt đất?

a ông Nim-rốt

b ông Cút

c ông Ít-ma-en

Ø a / St 10,8

21. Ông Áp-ra-ham ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông. Ông Áp-ra-ham được ………… tuổi khi ông rời Kha-ran.

a 40

b 55

c 70

d 75

Ø d / St 12,4

22. Về sự ra đời của họ, I-xa-ác và Sa-mu-en có nét chung nào?

a họ đều là con út

b vừa sinh ra đã biết nói cười

c họ sinh ra do sự can thiệp của Thiên Chúa

Ø c / St 16,1 ; 17,19 ; 21, 1-3 ; 1 Sm 1,2.11.19-20

23. Trong danh sách dưới đây, ai được sinh ra bởi ông Áp-ra-ham và bà Xa-ra?

a Ít-ra-en

b Ít-ma-en

c I-xa-ác

Ø c / St 17,19 ; 21,2-3

24. Thiên Chúa đã ký kết Giao ước với ông Áp-ram và đổi tên ông thành Áp-ra-ham.

a đúng

b sai

Ø a / St 17,5

25. Danh xưng “Áp-ra-ham” có nghĩa là gì?

a con loài người

b con trai của ông A-đam

c cha của vô số dân tộc

d cha của tất của những người sống

Ø c / St 17,5

26. Bà Xa-ra là em gái, con cùng cha khác mẹ, và là vợ của ông Áp-ra-ham.

a đúng

b sai

Ø a / St 20,12

27. Ông nào mơ thấy Thiên Chúa bảo hãy trả bà Xa-ra về cho ông Áp-ra-ham?

a vua A-bi-mê-léc

b vua Pha-ra-ô

c vua Ky-rô

Ø a / St 20,2-3

28. Ông Áp-ra-ham đã chứng minh sự tín thác của mình vào Thiên Chúa bằng chính việc ông sẵn sàng hiến tế đứa con trai.

a đúng

b sai

Ø a / St 22,12

29. Cuối cùng ông Áp-ra-ham đã dâng cho Thiên Chúa vật gì làm lễ toàn thiêu?

a I-xa-ác, con trai ông

b con cừu con

c con cừu đực

Ø c / St 22,13

30. Ê-xau và Gia-cóp là hai anh em cùng cha khác mẹ.

a đúng

b sai

Ø b / St 25,25-26

31. Trong hai người con sinh đôi, bà Rê-béc-ca thương Gia-cóp hơn, trong khi ông I-xa-ác lại thích Ê-xau, vì …………

a ông ăn thịt săn của cậu

b đây là miêu duệ ông

c tay cậu có nhiều lông xứng bậc nam nhi

d cậu có tài bắn cung tên

Ø a / St 25,28

32. Ê-xau đã không đem lòng oán thù Gia-cóp khi ông này đoạt mất lời chúc lành của cha dành cho mình.

a đúng

b sai

Ø b / St 27,41

33. Ông Gia-cóp nằm mơ thấy một cái thang bắc từ đất lên trời.

a đúng

b sai

Ø a / St 28,10-12

34. Ông Gia-cóp đã cưới bà nào trước bà Ra-khen?

a Lê-a

b Đi-na

c Xa-ra

Ø a / St 29,23

35. Ông Gia-cóp đã bị thương ở đâu đang khi vật lộn?

a bị thương ở đầu

b bị trật xương hông

c bị gãy cổ

Ø b / St 32,26

36. Ông Gia-cóp đã tìm cách làm hòa với ai khi ông trở về quê hương sau hai mươi năm xa cách?

a ông La-ban

b bà Ra-khen

c ông Ê-xau

Ø c / St 32,4

37. Các con trai ông Gia-cóp đã làm gì để trả thù việc hãm hiếp em gái của họ?

a họ đã tàn sát tất cả đàn ông và cướp phá thành

b họ rời bỏ vùng đất và không bao giờ trở lại

c họ không dám trả thù

Ø a / St 34,25-29

38. Ông Giu-se mơ thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, tất cả đều vâng phục ông.

a đúng

b sai

Ø a / St 37,5-9

39.Ông Giu-se mơ thấy những con bò và những gié lúa.

a đúng

b sai

Ø b / St 41,17-20

40. Đầu tiên, ông Giu-se có yêu cầu gì khi cho anh em của ông trở về quê hương?

a cho cha của họ đến ra mắt ông Giu-se

b mang đứa em út đến cho ông Giu-se

c thanh toán món nợ trước kia

Ø b / St 42,2

41. Chén bạc của ông Giu-se được tìm thấy trong bao của ai khi anh em ông đang trên đường trở về với cha là ông Gia-cóp?

a Giu-đa

b Ben-gia-min

c Rưu-ven

Ø b / St 44,2

42. Ông Giu-se đã giải thích số mệnh của mình trước anh em ông như thế nào?

a Thiên Chúa đã sai ông Giu-se đi trước với mục đích là để cứu toàn thể gia đình ông.

b ông Giu-se đã quan hệ cách tuyệt vời

c vua Pha-ra-ô đã nhận ra tài năng lãnh đạo của ông Giu-se.

d một sự may mắn bất ngờ.

Ø a / St 45,7

43. Dòng dõi ông Gia-cóp trở nên mạnh mẽ và đông đúc bên Ai-cập.

a đúng

b sai

Ø a / Xh 1,7

44. Vua Pha-ra-ô đã ra lệnh tàn nhẫn nào cho các bà đỡ của Ai-cập?

a phải chăm sóc mọi trẻ sơ sinh kỹ càng

b phải làm hại mọi trẻ sơ sinh

c phải giết tất cả mọi trẻ nam Híp-ri vừa mới sinh

Ø c / Xh 1,16

45. Vua Pha-ra-ô ra lệnh giết hết mọi con gái Híp-ri mới sinh ra.

a đúng

b sai

Ø b / Xh 1,22

46. Ông Mô-sê thuộc dòng họ nào?

a Lê-vi

b Giu-đa

c Ben-gia-min

d Rưu-ven

Ø a / Xh 2,1-10

47. Khi mới sinh, ông Mô-sê đã được giấu bên bờ sông suốt ba tháng.

a đúng

b sai

Ø b / Xh 2,2-3

48. Ai được trả tiền nuôi nấng ông Mô-sê?

a mẹ ông

b chị ông

c người hầu của công chúa con vua Pha-ra-ô

Ø a / Xh 2,8-9

49. Thiên Chúa đòi ông Mô-sê phải làm gì trước khi đến gần bụi cây đang cháy?

a đánh răng

b che mặt lại

c quỳ gối

d cởi dép ra

Ø d / Xh 3,5

50. “Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con, từ hồi nào đến giờ, ngay cả từ lúc Chúa ban lời cho tôi tớ Người, con không phải là kẻ có tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi.” Ai đã nói?

a ông A-ha-ron

b ông Mô-sê

c ông Giu-se

d vua Đa-vít

Ø b / Xh 4,10

51. Ai đã thay ông Mô-sê nói chuyện với vua Pha-ra-ô?

a ông A-ha-ron

b ông Giê-rô

c bà Xíp-pô-ra

Ø a / Xh 4,16

52. Theo sách Xuất hành, trận dịch chấy rận xảy ra trước trận dịch ếch nhái.

a đúng

b sai

Ø b / Xh 8,1-18

53. Theo sách Xuất hành, trận dịch châu chấu xảy ra trước sự kiện tối tăm.

a đúng

b sai

Ø a / Xh 10,4-23

54. Dấu hiệu nào đã làm cho Thần Tru Diệt “vượt qua” không đánh phạt nhà của dân Ít-ra-en?

a máu bôi trên khung cửa

b các phụ nữ lấy khăn trùm đầu lại

c những nhà có đốt nhang

Ø a / Xh 12,22

55. Đức Chúa sát hại mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập …

a lúc bình minh

b lúc hoàng hôn

c lúc nửa đêm

d ngay giữa trưa

Ø c / Xh 12,29

56. Khi Mô-sê giơ tay trên biển, nước Biển Đỏ trở nên khô cạn do một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm.

a đúng

b sai

Ø a / Xh 14,21

57. Thiên Chúa rẽ biển cho ông Mô-sê và dân Ít-ra-en qua bằng cách làm ra một con cá thật lớn để nó uống hết nước biển.

a đúng

b sai

Ø b / Xh 14,21

58. Khi ở trong sa mạc, vào ngày ………… hàng tuần, dân Ít-ra-en nhặt man-na nhiều gấp đôi so với những ngày khác.

a thứ bảy

b thứ ba

c thứ sáu

d thứ nhất

Ø c / Xh 16,5

59. Ai đã đỡ tay ông Mô-sê khi ông Giô-suê giao chiến tại Rơ-phi-đim?

a ông A-ha-ron và ông Khua

b ông A-ha-ron và ông Ê-lê-a-da

c ông Giê-rô và ông A-ha-ron

d bà Mi-ri-am và ông Giê-rô

Ø a / Xh 17,12

60. Sau khi ông Mô-sê dùng gậy đập vào tảng đá để lấy nước cho dân uống, ông đã đặt tên nơi đó là Ma-xa và Mơ-ri-va, nghĩa là …………

a hồng ân

b thử thách

c lạ lùng

Ø b / Xh 17,6

61. Ông Gít-rô là tư tế Ma-đi-an và là ………… ông Mô-sê.

a nhạc phụ

b anh họ

c ông nội

d không có quan hệ gì

Ø a / Xh 18,1

62. Từ khi rời Ai-cập, phải mất bao lâu con cái Ít-ra-en mới tới sa mạc Xi-nai?

a ba tháng

b một năm

c sáu tháng

d ba năm

Ø a / Xh 19,1

63. Ông Mô-sê đã nhận nơi Thiên Chúa cái gì ở trên núi Xi-nai?

a hòm bia giao ước

b mười điều răn

c những cuộn sách ở Biển Chết

Ø b / Xh 20,1-17

64. Điều răn thứ ba là gì?

a “Ngươi không được làm chứng gian hại người”

b “Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát, mà coi đó là ngày thánh”

c “Ngươi không được giết người”

d “Hãy thờ kính cha mẹ”

Ø b / Xh 20,8

65. Điều răn “ngươi không được ngoại tình” được đặt trước điều răn “ngươi không được giết người”.

a đúng

b sai

Ø b / Xh 20,13-14

66. Điều răn “ngươi không được ngoại tình” được đặt trước điều răn “ngươi không được trộm cắp”.

a đúng

b sai

Ø a / Xh 20,14-15

67. Theo sách Xuất hành, “Ăn trộm phải bồi thường ; nếu không có gì bồi thường thì nó được tha”

a đúng

b sai

Ø b / Xh 22,2

68. Theo sách Xuất hành, “Ngươi không được hùa theo …… để làm điều trái ; trong một vụ kiện, ngươi không được ngả theo ……… mà làm chứng, khiến công lý bị sai lệch”

a kẻ mạnh

b số đông

c kẻ quyền thế

d kẻ phạm tội

Ø b / Xh 23,2

69.Vật liệu nào đã được dùng để làm Hòm Bia Giao Ước?

a gỗ keo

b gỗ tùng

c gỗ thích

Ø a / Xh 25,10

70. Tại sao dân Ít-ra-en đúc một con bê bằng vàng để thờ?

a bởi vì ông A-ha-ron nổi loạn

b bởi vì ông Mô-sê quá chậm trễ

c bởi vì chán nản

d tất cả đều sai

Ø b / Xh 32,1

71. Ai đã đứng ra nài xin thay cho dân chúng sau vụ thờ con bê bằng vàng?

a các thầy Lê-vi

b ông A-ha-ron

c ông Giô-suê

d ông Mô-sê

Ø d / Xh 32,11

72. Ông Mô-sê đã nói : “Ai thờ Đức Chúa thì theo tôi !”

a đúng

b sai

Ø a / Xh 32,26

73. Thiên Chúa đã cho ông Mô-sê mười điều răn hai lần.

a đúng

b sai

Ø a / Xh 34,1

74. Thời Mô-sê, người làm việc ngày Sa-bát bị phạt hình phạt nào?

a bị bỏ tù một năm

b phải ăn chay một tháng

c phải chết

d bị trục xuất

Ø c / Xh 35,1-3

75. Ở Ai-cập, ông Giu-se bị ngược đãi như một tên nô lệ.

a đúng

b sai

Ø b / Xh 39,2

76. Trong Thánh Kinh, sách Lê-vi được đặt trước sách Xuất hành.

a đúng

b sai

Ø b /

77. Theo sách Lê-vi, ngoài con heo ra, các con vật nào cũng bị coi là ô uế?

a lạc đà

b ngân thử

c thỏ rừng

d tất cả những con trên

Ø d / Lv 11,4-6

78. “Con heo, vì nó có chân chẻ làm hai móng, nhưng không nhai lại : các ngươi phải coi nó là loài ô uế.” Đức Chúa phán với …………

a ông Mô-sê và ông A-ha-ron

b ông Giô-suê

c ông Nô-ê

Ø a / Lv 11,7

79. Theo sách Lê-vi, bất cứ ai gây thương tích cho người lân cận thì người ấy sẽ bị gây thương tích lại như vậy.

a đúng

b sai

Ø a / Lv 24,17,22

80. Theo sách Dân số, điều gì xảy ra cho những thường dân khi họ đến gần Nhà Tạm đựng Hòm Bia Giao Ước?

a người ấy sẽ bị đuổi ra khỏi trại trong vòng 40 ngày

b người ấy sẽ phải chết

c người ấy sẽ bị ô uế

Ø b / Ds 1,51

81. Theo sách Dân số, khi dân Ít-ra-en đóng trại, họ tự do cắm lều của mình ở bất cứ nơi nào họ muốn.

a đúng

b sai

Ø b / Ds 2,2

82. Theo sách Dân số, người con trai nào của ông A-ha-ron phải trông coi toàn bộ NhàTạm cùng mọi vật trong đó : các vật thánh và các đồ phụ tùng?

a I-tha-ma

b E-la-da

c Na-đáp

Ø b / Ds 4,16

83. Ông Mô-sê cầu nguyện : “Lạy Đức Chúa, xin đứng lên cho địch thù Ngài tán loạn, và cho kẻ ghét Ngài phải …… !”

a tiêu vong

b không còn huênh hoang tự đắc

c phải hổ thẹn

d chạy trốn thánh nhan

Ø d / Ds 10,35

84. Theo sách Dân số, điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ một chiếc kèn được thổi?

a toàn dân sẽ tập họp lại

b các kỳ mục sẽ tập họp lại

c các tư tế sẽ tập họp lại

Ø b / Ds 10,4

85. Theo sách Dân số, khi bà Mi-ri-am và ông A-ha-ron phản đối ông Mô-sê vì ông cưới một phụ nữ người Cút, bà Mi-ri-am tức khắc bị ………

a mù

b xuất huyết dữ dội

c cùi

Ø c / Ds 12,9-16

86. Theo sách Dân số, vâng lệnh Đức Chúa, ông Mô-sê sai mỗi chi tộc một kỳ mục đi dò thám đất Ca-na-an.

a đúng

b sai

Ø a / Ds 13,2

87. Ông Mô-sê và ông A-ha-ron không hề dẫn con cái Ít-ra-en vào đất hứa.

a đúng

b sai

Ø a / Ds 20,12

88. Trong sa mạc, những người than trách ông Mô-sê bị con gì cắn chết?

a chó sói

b muỗi

c rắn độc

d bọ cạp

Ø c / Ds 21,6

89. Ai đã thay thế ông Mô-sê lãnh đạo dân chúng?

a ông Giô-suê

b ông Ê-lê-a-da

c ông Ghi-lê-át

d ông Ben-gia-min

Ø a / Ds 27,12-23

90. Theo sách Đệ nhị luật, người ta không được rạch mình và cạo tóc phía trên trán mà để tang một người chết.

a đúng

b sai

? a / Đnl 14,1

91. Theo sách Đệ nhị luật, các loài sống dưới nước bị coi là ô uế là loài …………

a có vây và có vảy

b không có vảy

c không có vây và không có vảy

? c / Đnl 14,9-10

92. Theo sách Đệ nhị luật, những loài chim nào bị coi là ô uế?

a đại bàng, ó biển, diều mướp, kền kền và mọi thứ diều hâu

b đà điểu, cú, mòng biển, mọi thứ bồ cắt, cú vọ, cú mèo và chim lợn

c bồ nông, ó, cốc, cò, diệc, chim đầu rìu, dơi và mọi thứ quạ

d tất cả những con trên

? d / Đnl 14,12-18

93. Theo sách Đệ nhị luật, “Mọi côn trùng có cánh, anh em phải coi là loài ô uế, anh em không được ăn.”

a đúng

b sai

? a / Đnl 14,19

94. Theo sách Đệ nhị luật, “Anh em không được lấy sữa ……… mẹ mà nấu thịt ……… con.

a bò

b lừa

c chiên

d dê

? d / Đnl 14,21

95. Theo sách Đệ nhị luật, “Anh em không được tế Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, bò hay chiên dê có tật hoặc tỳ vết nào, vì đó là điều ghê tởm đối với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em.”

a đúng

b sai

? a / Đnl 17,1

96. Theo sách Đệ nhị luật, “Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em, anh em ………… vị ấy.”

a hãy trông chờ

b cầu nguyện cho

c hãy nghe

? c / Đnl 18,15

97. Theo sách Đệ nhị luật, “Khi anh em thấy bò hay chiên dê của người anh em mình đi lạc, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng …………”

a được phép mang về làm của mình

b phải dẫn chúng về cho người anh em

c phải báo cho vị tư tế

? b / Đnl 22,1

98. Theo sách Đệ nhị luật, nếu bạn không bỏ trái nho nào vào đồ đựng của mình thì bạn được phép ăn nho của nhà hàng xóm. Cũng vậy, luật cho phép bẻ gié lúa của người khác nếu bạn làm việc đó bằng tay.

a đúng

b sai

? a / Đnl 23,24-25

99. Ông Mô-sê qua đời trên núi Nơ-vô, trong đất Mô-áp. Ông không hề sửa soạn để chết vì Thiên Chúa không báo trước cho ông.

a đúng

b sai

? b / Đnl 32,48-52

100. Thiên Chúa đã chôn ông Mô-sê ở thung lũng miền Mô-áp.Câu 1-100

a đúng

b sai

? a / Đnl 34,5-6