câu 251-300

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2795 | Cật nhập lần cuối: 6/29/2013 4:57:44 AM | RSS

251. Giê-rê-mi-a nhắc lại lời Thiên Chúa hứa rằng Giê-ru-sa-lem sẽ bị một nước cai trị trong bảy năm, sau đó nước này sẽ bị tiêu diệt. Đó là nước nào ?

a Át-sua

b Ba-by-lon

c Ai-cập

Ø b / Gr 25,9-12

252. Sách Ê-dê-ki-en mở đầu nói về vị ngôn sứ bị lưu đày trong xứ Kan-đu, bên sông ………..

a Nin

b Tic-ri

c Cơ-va

Ø c / Ed 1,1

253. Thiên Chúa đã hỏi ngôn sứ Ê-dê-ki-en về những bộ xương khô trong thung lũng : “Hỡi con người, liệu các bộ xương này ………… ?”

a có còn tồn tại mãi không

b có hồi sinh được không

c có còn nhận ra xương của người nào không

Ø b / Ed 27,3

254. Thiên Chúa bảo ngôn sứ Ê-dê-ki-en nói tiên tri chống lại những kẻ chăn dắt Ít-ra-en vì họ chỉ lo cho bản thân mà không lo cho dân.

a đúng

b sai

Ø a / Ed 34,1-5

255. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo mơ thấy hình một cái đầu bằng vàng, hai tay bằng bạc và bụng bằng đồng.

a đúng

b sai

? a / Đn 2,28-32

256. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đã ném Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô vào lò đang cháy rừng rực vì họ từ chối không cúi lạy thờ phượng một ngẫu tượng, nhưng lửa đã không làm hại được họ.

a đúng

b sai

? a / Đn 3,14-30

257. Những người bạn của Đa-ni-en bị nhà vua giết.

a đúng

b sai

? b / Đn 3,26-27 (93-94)

258. Ngôn sứ Đa-ni-en đã thuần phục được sư tử.

a đúng

b sai

? a / Đn 6

259. Tức giận vì việc ngôn sứ Đa-ni-en cầu nguyện với Thiên Chúa, vua Đa-ri-ô, người cai trị Ba-by-lon, đã ra lệnh ném ngôn sứ Đa-ni-en vào hầm sư tử.

a đúng

b sai

? b / Đn 6,12-16

260. Vì lý do nào ngôn sứ Đa-ni-en bị bỏ vào hầm sư tử ?

a ông chống đối nhà vua

b ông giết con rắn lớn mà dân Ba-by-lon sùng bái

c ông trốn về quê hương

? b / Đn 14,23-32

261. Ngôn sứ Đa-ni-en đang ở trong hầm sư tử thì Thiên sứ của Đức Chúa sai một người đem thức ăn đến cho ông. Người ấy là ai ?

a Kha-na-nia

b A-da-ri-a

c Kha-ba-cúc

d Mi-sa-en

? c / Đn 14,33-39

262. Sau bảy ngày, nhà vua đến hầm sư tử để khóc Đa-ni-en, nhưng nhà vua thấy ông đang ngồi đó, nhà vua liền ca ngợi Thiên Chúa của Đa-ni-en.

a đúng

b sai

? a / Đn 14,40-41

263. Ngôn sứ Hô-sê đã dùng hình ảnh nào để diễn tả mối quan hệ giữa Thiên Chúa và dân Ít-ra-en ?

a người bạn thân

b người mục tử và đàn chiên

c hôn nhân

d hợp đồng kinh doanh

Ø c /

264. Bi kịch nào ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời ngôn sứ của ngôn sứ Hô-sê ?

a cái chết của con trai

b bệnh phong cùi

c chứng nghiện rượu

d bị vợ phản bội

Ø d /

265. Ngôn sứ Hô-sê đã cưới ai làm vợ ?

a Rút

b Gô-me

c Giu-đi-tha

Ø b / Hs 1,2-3

266. Theo sách ngôn sứ Hô-sê, các tư tế đã không lo hướng dẫn dân chúng mà còn đi vào con đường truỵ lạc.

a đúng

b sai

Ø a / Hs 4,4-19

267. Ngôn sứ Hô-sê đã nguyền rủa các tư tế bằng câu nói : “Vì thiếu ………… mà dân Ta bị tiêu vong.”

a hy sinh

b thực phẩm

c phúc lành

d hiểu biết

Ø d / Hs 4,6

268. Ngôn sứ Hô-sê đã nhắm vào ai khi ông nói : “Chúng có ăn, nhờ dân Ta phạm tội, chúng thích thú, khi dân Ta lỗi lầm !”

a hàng tư tế

b dân Ca-na-an ngoại đạo

c các nhà chính trị

Ø a / Hs 4,8

269. Ngôn sứ Hô-sê cảnh cáo : “Chúng gieo gió thì phải gặt …………”

a nhiều lợi ích

b bão

c được mùa màng bội thu

d hoa trái

Ø b / Hs 8,7

270. Theo sách ngôn sứ Hô-sê, Đức Chúa sẽ báo oán cho tình yêu bị Ít-ra-en khước từ : “Gươm đao sẽ lại hoành hành trong các thành của nó, ………… và ngốn sạch con cái nó, vì chúng có những ý đồ xấu xa.”

a sẽ làm cỏ

b sẽ thiêu hủy

c sẽ đập nát

d sẽ cày xới

Ø a / Hs 11,6

271. Ngôn sứ Hô-sê tuyên bố rằng đứa ngoại tình Ít-ra-en sẽ bị hủy diệt.

a đúng

b sai

Ø b / Hs 11,8-9

272. Theo sách ngôn sứ Giô-en, “Ngày của Đức Chúa” như thế nào?

a ngày thinh lặng và thanh thản

b ngày tối tăm u ám và mây mù tối đen

c ngày đầy hoan hỉ

Ø b / Ge 2,1-2

273. Qua ngôn sứ Giô-en, Thiên Chúa đã hứa rằng : “Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên …………

a sẽ tuyên sấm ngay giữa hội đường

b thấy thị kiến

c sẽ cùng vui ca

Ø b / Ge 3,1

274. Theo sách ngôn sứ Giô-en, cánh đồng Giê-hô-sa-phát có ý nghĩa gì ?

a nơi xét xử cuối cùng

b nơi dành cho những người phong cùi

c nơi đày ải

d nơi an nghỉ

Ø a / Ge 4,2

275. Ngôn sứ A-mốt gọi những người đàn bà giàu có ở Ít-ra-en là gì ?

a mụ bò cái xứ Ba-san

b mụ phù thủy

c mụ chằn tinh

d sư tử cái

Ø a / Am 4,1

276. Theo ngôn sứ A-mốt, ngày của Đức Chúa sẽ xảy ra thế nào cho dân Ít-ra-en?

a một ngày đầy hy vọng

b một ngày tối tăm

c một ngày đầy tuyệt vọng

d một ngày tràn ngập ánh sáng

Ø b / Am 5,18

277. Ngôn sứ A-mốt quở trách những nhà cầm quyền là gì?

a tụi ăn không ngồi rồi

b bè lũ quân phè phỡn

c ngồi mát ăn bát vàng

Ø b / Am 6,7

278. Tư tế đền thờ Bết Ên đã đuổi ngôn sứ A-mốt. Tư tế ấy tên là gì?

a Men-ki-sê-đê

b Ê-dê-ki-en

c Da-ca-ri-a

d A-mát-gia

Ø d / Am 7,12-13

279. Ngôn sứ A-mốt báo trước hình phạt vào ngày của Chúa: “Ngày ấy, ………… sẽ vì khát mà ngất xỉu.”

a cụ ông cụ bà

b nam thanh nữ tú

c các trẻ thơ măng sữa

d các ca sĩ

Ø b / Am 8,13

280. Ngôn sứ A-mốt có năm thị kiến : một là châu chấu ; hai là hạn hán ; ba là dây dọi ; bốn là giỏ trái cây mùa hạ và năm là …………

a cành cây mùa đông

b lá cây mùa thu

c Đền Thờ bị sụp đổ

d Giê-ru-sa-lem thái bình

Ø c / Am 9,1-4

281. Ngôn sứ Ô-va-đi-a đã thúc giục dân mình cố gắng trả thù chống lại dân lân bang nào?

a Phi-li-tinh

b Ê-đom

c Mô-áp

d Tia

Ø b / Ov 1,1-8

282. Theo sách Ô-va-đi-a, nhà nào sẽ còn tồn tại?

a nhà Gia-cóp

b nhà Ca-na-an

c nhà Ê-xau

d nhà Ê-đom

Ø a / Ov 17-18

283. Ngôn sứ Giô-na đã không vâng lời Thiên Chúa.

a đúng

b sai

Ø a / Gn

284. Trước khi bị quăng xuống biển, ông Giô-na xin được cầu nguyện một lúc.

a đúng

b sai

Ø b / Gn 1,12-15

285. Dân thành Ni-ni-vê có phản ứng thế nào đối với lời giảng của ngôn sứ Giô-na?

a họ đã tin và từ bỏ con đường tội lỗi

b họ đã xua đuổi ngôn sứ Giô-na

c họ đã đánh đập ngôn sứ Giô-na

d họ đã nhạo cười ngôn sứ Giô-na

Ø a / Gn 3,5-10

286. Thiên Chúa đã hủy diệt thành Ni-ni-vê sau khi ngôn sứ Giô-na rao giảng ở đó.

a đúng

b sai

Ø b / Gn 3,10

287. Sau khi không thấy thành Ni-ni-vê bị phá hủy, ngôn sứ Giô-na đã nổi giận với Đức Chúa.

a đúng

b sai

Ø a / Gn 4,1-11

288. Ngoài thành Giê-ru-sa-lem ra, thành nào mà ngôn sứ Mi-kha kết án sự tội lỗi của nó?

a Ba-by-lon

b Sa-ma-ri-a

c Ni-ni-vê

d Bê-lem

Ø b / Mk 1,5-7

289. Ai đã tiên báo rằng Xi-on sẽ bị cày xới như thửa ruộng?

a Gia-ca-ri-a

b Hô-sê

c Mi-kha

d Ê-li-a

Ø c / Mk 3,12

290. Khi vua Hê-rô-đê hỏi các thượng tế và kinh sư xem Đấng Mê-si-a sinh ra tại đâu, họ đã trả lời tại Be-lem. Họ dựa vào đâu?

a sách ngôn sứ I-sai-a

b sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a

c sách ngôn sứ Mi-kha

d sách ngôn sứ Hô-sê

Ø c / Mk 5,1

291. Vị đại ngôn sứ nào sống cùng thời với ngôn sứ Mi-kha?

a Ê-li-a

b Ê-dê-ki-en

c Giê-rê-mi-a

d I-sai-a

Ø d /

292. Ngôn sứ Na-khum đã tuyên sấm thành nào sẽ bị tàn phá?

a Giê-ru-sa-lem

b Mô-áp

c Sa-ma-ri-a

d Ni-ni-vê

Ø d / Nk 1,1

293. Theo sách ngôn sứ Na-khum, “Đức Chúa ghen tương và báo oán, Đức Chúa là Đấng báo oán : Người nổi cơn lôi đình, Đức Chúa báo oán những kẻ thù địch, những kẻ thù của Người,…”

a Người đuổi xa khuất mắt

b Người tỏ lòng oán hận

c Người tỏ lòng xót thương

Ø b / Nk 1,2

294. Ngôn sứ Na-khum gọi Át-sua là con gì ?

a sư tử

b chó sói

c quạ đen

d diều hâu

Ø a / Nk 2,12-14

295. Ngôn sứ nào đã kêu cầu Đức Chúa giải thích việc Người cai quản thế giới ?

a Khác-gai

b Kha-ba-cúc

c Na-khum

d Da-ca-ri-a

Ø b / Kb 1,2 – 2,1

296. Theo sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a, ai sẽ thoát khỏi sự tàn phá vào ngày của Đức Chúa ?

a nhà vua

b số sót trong dân Ít-ra-en

c hàng tư tế

d cư dân ở Giê-ru-sa-lem

Ø b / Xp 3,12-13

297. “Kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi : Người là Đấng chính trực, Đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.” Câu này ở trong sách nào?

a Xô-phô-ni-a

b Mi-kha

c I-sai-a

d Da-ca-ri-a

Ø d / Dcr 9,9

298. Ngôn sứ nào tiên báo Đấng Mê-si-a “khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ” ?

a Ê-dê-ki-en

b Da-ca-ri-a

c Mi-kha

d I-sai-a

Ø b / Dcr 9,9

299. Theo sách ngôn sứ Ma-la-khi, ai sẽ trở lại trước ngày của Đức Chúa ?

a ngôn sứ Ê-li-sa

b ông Mô-sê

c ngôn sứ Ê-li-a

d vua Đa-vít

Ø c / Ml 3,23

TÂN ƯỚC

300. Mừng nào thường được coi là văn phẩm Ki-tô giáo được viết sớm nhất ?

a Lu-ca

b Mác-cô

c Mát-thêu

d Gio-an

Ø c /